U bevindt zich hier: Startpagina » Media » Ad hoc-koor

Ad hoc-koor

Ad hoc in De Wiken

Psalm 96

Getuigen via lofprijzing

We zijn (...) geschapen om onze schepper-God te eren. We zijn verlost om onze verlosser-God te prijzen. Dat wij dit doen te midden van de volken die God nog niet kennen als schepper en verlosser, is wat daar een missionaire dimensie aan geeft. Lofprijzen en getuigen zijn nauw met elkaar verbonden.
Daar gaat het over in psalm 96: volgens mij de tekst met de rijkste missionaire inhoud van alle liederen in de Bijbel. Het begint met een bijzondere oproep tot lofprijzing in de eerste drie verzen, gericht tot 'heel de aarde', maar duidelijk bedoeld voor diegenen (in ieder geval in eerste instantie) die al dat geweldigs hebben ervaren waar het lied over gaat (Christopher Wright: De bijbelse missie. Gods opdracht voor zijn kinderen. 2011, pag. 259)

In Jezus Naam

Gebed om zegen

Aan uw tafel

Ik ben