Commissie Jeugdzaken

De commissie jeugdzaken is een uitvoerend orgaan voor de kerkenraad. Zij wordt gevormd door ambtsdragers, gemeenteleden en afgevaardigden van commissies voor het jeugdwerk en –activiteiten.
De commissie heeft tot taak het jeugdwerk van onze gemeente te begeleiden en te stimuleren om zo de jeugd bij de kerk en de kerkelijke activiteiten te betrekken.
De commissie is verantwoordelijk voor de voortdurende actualisering van het jeugdbeleid en de uitvoering daarvan en legt via de jeugdouderling verantwoording af binnen de kerkenraad. Het jeugbeleid gaat in op zaken die direct gericht zijn op de jeugd (catechisatie, vereniging, socialiteit) en indirect op zaken die gemeentebreed gericht zijn.
Zie ook de facebook-pagina van de commissie.