U bevindt zich hier: Startpagina » Fonteinplein » Links

Links

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland


Hier vindt u alle informatie over ons kerkverband, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland. Begin 2009 is deze site helemaal opnieuw opgezet.

GKV-handboek

Gegevens uit het handboek van de GKV, met preekroosters per predikant en gegevens van de kerken.

CGK-Drachten

De website van de CGK-Drachten. De drie vrijgemaakt gereformeerde kerken van Drachten (Oost, Zuid/West en Drachten-Nijega) en de Christelijke Gereformeerde Kerk van Drachten hebben elkaar als ware kerk erkend.

Samengewerkt wordt o.a. bij het Aanloophuis 't Anker.

Steunpunt gemeenteopbouw

Sinds de Generale Synode Zuidhorn 2002 kennen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt het (deputaatschap) Steunpunt Gemeenteopbouw. Het deputaatschap vormt het bestuur van dit steunpunt en heeft de opdracht dat er binnen het steunpunt personen werkzaam zijn op het terrein van gemeenteopbouw.

De 4e musketier

De website van de 4e musketier.

Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland

De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt onderhouden nauwe contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Fryske Grutte Pier

De website van de Fryske Grutte Pier.

Gereformeerd Drachtster Mannenkoor

Vanaf de oprichting in 1964 wil het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor de boodschap van "Heil en Verlossing" zingend verkondigen. Naast dit zingen tot Lof en Eer van onze Hemelse Vader, is voor de leden van het koor de onderlinge band erg belangrijk, dit geldt in tijden van voorspoed maar ook zeker in tijden van tegenslag, waardoor ook juist onze Schepper niet allen zingend maar ook op de liefdevolle wijze in de onderlinge band gediend word.