Erediensten afgelast

13-03-2020

Naar aanleiding van het besluit van onze regering om tot en met 31 maart a.s. bijeenkomsten van meer dan 100 personen te verbieden, heeft de kerkenraad besloten om de komende zondagen geen erediensten te beleggen in De Fontein.

Gisteren om 15:15 uur heeft het RIVM de maatregelen i.v.m. het corona virus aangescherpt. In het hele land zijn bijeenkomsten met meer dan 100 personen verboden en krijgen mensen met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts het advies om thuis te blijven; ze moeten sociale contacten zo veel mogelijk mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Deze maatregelen zijn in ieder geval tot 31 maart 2020 van kracht. De landelijke GKv organisatie en Steunpunt Kerkenwerk bevelen aan om de komende zondagen geen erediensten te houden.
Zie ook: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/ Voor onze gemeente vertaalt de kerkenraad algemene zaken deze maatregelen in het volgende beleid:
A In ieder geval tot 31 maart a.s. worden er geen erediensten gehouden in De Fontein.
B Naast de diensten die via www.kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden, verzorgt ook de Evangelische Omroep een televisie-uitzending van een kerkdienst.
C De kerkenraad adviseert om bijeenkomsten met meer dan 25 personen uit te stellen.
D Gemeenteleden met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts worden geadviseerd om contact met andere gemeenteleden te mijden tot ze weer zijn opgeknapt.
E Gemeenteleden van 65 jaar en ouder vormen een speciale risicogroep. Deze gemeenteleden worden eveneens geadviseerd om contact met andere gemeenteleden te mijden.
F De diakenen en coördinatoren van de omsjengroepen worden verzocht om ondersteuning te regelen voor ouderen die praktische hulp nodig hebben (bijv. boodschappen halen, het gebruik maken van kerkdienstgemist.nl, etc.).
G Het bezoekwerk kan voorlopig doorgang vinden, mits de normale hygiëneregels in acht worden genomen en geen handen worden geschud.
H Mocht een gemeentelid besmet zijn met een milde variant, dan is de aanbeveling het contact te beperken tot de telefoon. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg nodig dan is het verstandig contact te zoeken met de betreffende (huis)arts en die om advies te vragen.

Dit beleid wordt vrijdag 13 maart in alle omsjengroepen verspreid via de coördinatoren met het verzoek om een ontvangstbevestiging te sturen vóór zaterdag 14 maart, 10:00 uur. Gemeenteleden die geen ontvangstbevestiging terugsturen, worden zaterdag 14 maart vóór 18:00 uur telefonisch op de hoogte gesteld door de coördinatoren. Indien gevraagd wordt een papieren versie van dit beleid ter beschikking gesteld. De coördinatoren kunnen hierbij natuurlijk hulp vragen van gemeenteleden uit de eigen omsjengroep.
Iedereen wordt opgeroepen e-mail en WhatsApp in de gaten te houden voor updates.
Geef dit bericht zoveel mogelijk ook onderling door!