Ochtendgebed voor kerk en wereld

14-03-2020

Komende zondag, 15 maart om 9:30 uur wordt er vanuit De Fontein een gebedssamenkomst uitgezonden.

Naar aanleiding van de adviezen van onze regering t.a.v. het coronavirus heeft de kerkenraad besloten de diensten voor komende zondag 15 maart geen doorgang te laten vinden. Wel komen de ouderlingen en diakenen om 9.30 uur bij elkaar voor een ochtendgebed waarin we de gemeente en de wereld aan de Here willen opdragen. Daarmee beperken we het aantal deelnemers tot een minimum. Om toch de verbondenheid met elkaar vorm te geven kunt u dit ochtendgebed volgen via de stream op www.kerkdienstgemist.nl. Mocht u gebedspunten hiervoor hebben geeft u die dan door aan de scriba.

We hopen dat we hiermee een juiste en verantwoorde beslissing hebben genomen en vragen uw gebed voor de situatie. De Heer zegene u allen.