Minimale aanwezigheid

06-04-2020

De maatschappij kijkt met ‘argusogen’ naar samenkomsten in de kerk. In het Nederlands Dagblad van vrijdag 3 april was het volgende citaat van SGP-leider Kees van der Staaij te lezen: “Als de voortgang van kerkdiensten ons lief is, laten we dan wijs met de regels omgaan. En het aantal aanwezigen bij kerkdiensten echt overal beperken tot zo weinig als nodig is.”

De kerkenraad is van mening dat deze oproep in de huidige situatie ook voor onze gebedsdiensten moet gelden. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de aanwezigen bij de ‘samenkomsten’ in De Fontein nog verder te beperken. Tot nu toe werden de ouderlingen en diakenen ‘die op het rooster staan’ uitgenodigd per samenkomst. Dit wordt nu beperkt tot 1 ouderling en 1 diaken.
De aanwezigheid bij de samenkomsten is nu als volgt gelimiteerd:
- max. 2 voorgangers
- 1 ouderling
- 1 diaken
- max. 4 muzikanten (bijv. 1 instrument + 3 zangers)
- 1 bediener van camera en beamer