Maatregelen aangescherpt

23-03-2020

Vandaag heeft de overheid bekend gemaakt dat ook samenkomsten met minder dan 100 personen verboden zijn en deze maatregel is verlengd tot
1 juni 2020.

Dit heeft grote gevolgen voor het gemeenteleven. Denkt u aan de (belijdenis-)catechisaties, verenigingen, vergaderingen, bevestiging van ambtsdragers, de behandeling van ontheffingsaanvragen en het vaststellen van de financiële jaarstukken. Kan het beroepingswerk nog doorgang vinden en wat zijn de gevolgen voor de verbouw van de kerkzaal. De kerkenraad bezint zich op deze zaken en probeert zoveel mogelijk digitaal te overleggen.