Vergaderingen

18-03-2020

Aangezien het kabinet blijft aandringen op het minimaliseren van contacten, heeft de kerkenraad besloten om ook de vergaderingen van de kerkenraad en de diaconie op te schorten.

De afgelopen dagen zijn er steeds meer signalen gekomen die pleiten tegen het doorgaan van de vergaderingen in de kerk. Ook zusterkerken en de classis hebben hun vergaderingen geannuleerd. Daar komt bij dat de samenleving zich tot het uiterste inspant om verspreiding van het virus te temperen. Wanneer wij dan toch in groepen samenkomen, dan kan hiervan een verkeerd signaal uitgaan naar onze omgeving en dit willen we uiteraard voorkomen.

Hierom heeft de kerkenraad besloten om met ingang van vandaag ook de vergaderingen van de kerkenraad en de diaconie op te schorten tot en met 6 april a.s.
De kerkenraad vindt het erg belangrijk dat er in de omsjengroepen met woord en daad naar elkaar wordt omgekeken. Om goed inzicht te krijgen hoe de omsjengroepen ‘draaien’ wordt nog deze maand het OSG-overleg tussen coördinator(en), diaken(en) en ouderlingen(en) per OSG opgestart.
Het OSG-overleg en andere overleggen die nodig zijn voor het gemeente-zijn en het omzien naar elkaar worden zoveel mogelijk telefonisch of via de computer gedaan.

Verder heeft de kerkenraad besloten dat er op de zondagen 22 maart, 29 maart en 5 april a.s. om 9:30 uur ’s ochtends weer een ochtendgebed zal zijn. Dit ochtendgebed is voor de gemeente te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.