Geen catechisaties

15-03-2020

Op basis van het kabinetsbesluit om de scholen te sluiten, heeft de kerkenraad besloten om ook de catechisaties op te schorten tot en met 6 april.

Vandaag heeft het kabinet de maatregelen opnieuw aangescherpt. Vanaf nu zullen ook de scholen, sportclubs en horecagelegenheden sluiten. De maatregelen van 13 maart blijven ook nog steeds van kracht en het complete maatregelenpakket geldt nu tot 6 april a.s.