Geen handen schudden

11-03-2020

In verband met de recente ontwikkelingen omtrent het corona virus en de adviezen die het RIVM geeft, stelt de KAZ de volgende maatregelen voor:

A. We schudden elkaar voorlopig in de consistorie en daarbuiten niet meer de hand.
B. We geven de collectezakken niet meer door de rijen maar de diakenen staan met de collectezakken bij de deuren wanneer de gemeente de kerkzaal verlaat. Givt is in dit opzicht aan te bevelen omdat dit volledig ‘contactloos’ is voor u en onze diakenen.
C. Bij de bij eerstkomende HA-vieringen zullen we -tot nader orde- kleine bekertjes gebruiken.
D. Vooralsnog blijven de kerkdiensten gewoon doorgaan, maar we roepen een ieder op om de richtlijnen van het RIVM m.b.t. hoesten en persoonlijke hygiëne op te volgen.