Bezoekwerk op een laag pitje

15-03-2020

Ouderlingen, diakenen, ds. Tempelman en pastoraal werker, broeder Evers, zullen voorlopig terughoudend zijn in het brengen van bezoeken. Lees meer …

In het algemeen zullen alle ouderlingen, diakenen, ds. Tempelman en broeder Evers terughoudend zijn in het brengen van bezoeken en in alle gevallen de mensen vooraf telefonisch vragen om instemming. Ouderen en zieken worden, behalve indien dringend gewenst, niet bezocht.

Ds. Tempelman heeft na terugkeer uit Israël contact opgenomen met de huisarts om advies in te winnen over contacten in de gemeente. Aangezien Israël niet als risicogebied is aangemerkt, komt ds. Tempelman niet aanmerking voor een test op het virus.